Skip to content

Yrittäjyyden riskit pelottavat

Yrittäjyys on monelle pelottava asia siihen liittyvien riskien johdosta. Yrittäjyyteen todella liittyy paljon riskejä ja myös paljon vastuuta. Vastuuta kertyy erityisesti silloin yrittäjän harteille, jos hänellä on työntekijöitä. Kuitenkin yrittäjyyden riskit ovat monesti hallittavissa olevia asioita ja niitä voi minimoida eri tavoin. Jo asioihin perehtyminen ja tiedonhankkiminen auttavat monesti pelkotiloihin: kun ymmärtää, mihin on ryhtymässä, ei pelota enää niin paljon.

Riskeihin kannattaa kuitenkin aina suhtautua realistisesti. Omat taidot, osaaminen ja voimavarat kannattaa puntaroida mieluummin vähän alakanttiin kuin yläkanttiin. Jos arvioi esimerkiksi jaksavansa aina tehdä 10-tuntista työpäivää, mutta todellisuudessa jaksaakin työskennellä vain 7 tuntia päivässä, ollaan ongelmissa. Jos olet esimerkiksi myynyt työtäsi suuremman lukeman mukaan, olet todellisessa elämässä aina aikataulusta jäljessä. Toisin päin tilanne ei olisi yhtä paha: työt valmistuisivat etuajassa ja voisit halutessasi pitää lisää vapaa-aikaa tai hankkia lisää asiakkaita. Realistinen arviointi on yrittäjyydessä kultaakin kalliimpaa.

Taloudelliset riskit

Yrittäjyyteen liittyy monenlaisia riskejä. Moni pelkää ensimmäisenä eniten taloudellista riskiä. Varman kuukausipalkan vaihtaminen yrittäjän epäsäännöllisiin tuloihin arveluttaa monia. Toimeentulo on siis monelle riski. Toisaalta konkurssin tai virheen/vahingon johdosta yrittäjä saattaa joutua vastuuseen yrityksensä veloista. Tämä on asia, jota harva ajattelee ensimmäisenä. Todellisuudessa virhevastuut ja konkurssi aiheuttavat kuitenkin suuremmat taloudelliset menetykset, kuin oman kuukausittaisen toimeentulon epävarmuus.

Taloudellisiin riskeihinkin voi varautua. Henkilökohtaisen talouden kannattaa olla hyvässä kunnossa yrittäjäksi ryhdyttäessä. Olisi hyvä, jos rahaa olisi myös säästössä hiljaisia aikoja varten. Jos säästöjä ei vielä ole, kannattaa nyt ryhtyä säästämään. Pienillä summilla kuukaudessa saa aikaan ison puron vuositasolla oman elannon turvaksi. Yrittäjille on olemassa myös työttömyyskassoja, joihin liittymistä kannattaa harkita. Lisäksi aloittavan yrityksen on mahdollista hakea Starttirahaa eli tukea uuden yrityksen perustamiseen. Tällöin ei haittaa, vaikka yritystoiminta ei alussa ole kannattavaa. Starttiraha varmistaa jonkinlaisen kuukausittaisen toimeentulon.

Konkurssia vastaan pystyy suojautumaan yritysmuodon valinnalla. Osakeyhtiössä osakkaat eivät ole vastuussa yrityksen veloista, elleivät ole antaneet takauksia niihin. Mitä tulee tuote- ja virhevastuisiin, yritys voi valmistautua niihin vakuutusten avulla. Yrityksenkin olisi hyvä pitää pientä pesämunaa, maksaa laskut ajoillaan ja pitää talous muutenkin reilassa. Vakuutukset luovat silti turvaa moneen yllättävään ja ennalta arvaamattomaan seikkaan.

Terveydelliset riskit

Monen yrittäjän työ on hyvin henkilöön sidottua. Suomessa on valtava määrä mikroyrityksiä ja yhden hengen yrityksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos yrittäjä sairastaa, firmalle ei kerry tuloja. Siksi yrittäjän terveys on tärkeä asia ja siitä on syytä pitää huolta. Liikaa töitä ei saa tehdä, jottei palaisi loppuun.

Hallitus on juuri säätämässä lakia, jossa yrittäjän sairaspäivien omavastuu pienenee. Sekin tuo turvaa yrittäjälle. Lisäksi isommissa vaivoissa hyvät vakuutukset korvaavat ansionmenetystä. Kaiken a ja o on kuitenkin työkyvyn ylläpitäminen.

Markkinoihin liittyvät riskit

Moni pelkää myös markkinoihin ja maailmantalouteen liittyviä riskejä. Lama ja ahdingossa olevat yrittäjät ovat vieläkin melko tuoreessa muistissa. Täytyy kuitenkin muistaa, että ensinnäkin konkurssi ei ole maailmanloppu. Jos yrityksen talousasiat on hoidettu mallikkaasti, konkurssista voi selvitä tyylillä ja yhtä opettavaista kokemusta rikkaampana. Toisekseen menestyvä yritystoiminta on adaptoituva eli se mukautuu kulloiseenkin kysyntätilanteeseen tarpeen vaatimalla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että lankapuhelinkauppiaan on myytävä myös kännyköitä. Jos hän sitkeästi pysyy vanhassa mallissaan ja mainostaa vain lankapuhelimia, hän tekee pian konkurssin. Ketterästi tilanteen mukaan mukautuva yritys selviytyy yleensä kohtuudella heikoimmissakin taloustilanteissa. Omat työnsä kannattaa myös hoitaa niin hyvin, etteivät muut voi tehdä asiaa paremmin.
Yrittämiseen liittyviä riskejä on paljon, mutta ne ovat suurimmaksi osaksi hyvin hallittavissa. Hyvät vakuutukset, järjestöjäsenyydet ja viisas taloussuunnittelu pelastavat usein paljon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *