Skip to content

Yrittäjämyönteisyys auttaa yrittäjää onnistumaan

Suomessa kannustetaan yrittäjyyteen monilla eri tavoilla, kuten erilaisilla apurahoilla. Yrittäjäksi ryhtyminen on monelle suuri muutos sekä parempaan että epävakaampaan elämään, mutta onneksi maassamme yrittäjyyttä arvostetaan kovin. Yrittäjien arkipäivää helpottaa oman alueen yrittäjämyönteisyys – jos sellaista on.

Mitä yrittäjämyönteisyys tarkoittaa?

Yrittäjämyönteisyydellä tarkoitetaan yrittäjyyden helpotusta, yrittämiseen kannustamista ja yrityksille niiden tarvitsemien palveluiden, kuten neuvontapisteiden ja tukien, mahdollistamista sekä muuta vastaavaa. Yrittäjämyönteisyydessä yrityksen perustaminen on helppoa, sillä yrittäjää tuetaan ja yrittämisestä tehdään turvallista sekä helppoa.

Yrittäjävastaisessa ilmapiirissä ja ympäristössä yrittäjyys on tehty vaikeaksi ja yritystoimintaa ei ole helppoa aloittaa tai ylläpitää esimerkiksi turhan korkeiden maksujen takia. Yrittäjyysvastaisissa maissa suuret yhtiöt jylläävät eikä yksityisyrittäjällä ole jalansijaa maan kaduilla tai liiketaloudessa.

Onko Suomi yrittäjämyönteinen maa?

Suomella ei maailmalla ole kovin yrittäjämyönteinen maine riippumatta siitä, että Suomessa yrittäjyyttä tuetaan valtion lainatakauksilla, uusyrityskeskuksilla sekä esimerkiksi starttirahalla, joka keventää monen yrityksen raskasta alkutaivalta. Tämä johtunee siitä, että toisaalta taas Suomessa yrittäjän on selvittävä valtavasta paperisodasta ja maksettava korkeita veroja sekä muita maksuja.
Suomi ei kuitenkaan ole kaikkein yrittäjävastaisin maa verrattuna muihin maihin. Suomessa jokaisesta pidetään huolta, joten yrityksen romahtaessa ja toiminnan loputtua valtio turvaa myös ex-yrittäjän arjen. Toisin on esimerkiksi Yhdysvalloissa, amerikkalaisen unelman maassa jossa yrityksen aloittaminen on lähes naurettavan helppoa sille, jolla on tarpeeksi rahaa yrityksen perustamiseen, mutta yrittäjälle ei ole tarjolla lainkaan tukia eikä turvaa yritystoiminnan loppumisen jälkeen.

Suomessa yrittäjämyönteisyys näkyy myös yrittäjyyden kannustamisessa. Jo nuoria kannustetaan yrittäjyyteen, sillä maamme tietotaitoa halutaan lisätä ja innovatiivista kassaa kasvattaa. Suomalaiset ovat ylpeitä mistä tahansa omasta kotimaastamme ponkaisseesta yrityksestä, joka on päässyt pitkälle joko omassa maassamme tai ulkomailla.

Suomessa ei ole helppo onnistua, mutta tukea on saatavilla

Samalla Suomessa vallitsee kaikkeen uuteen kohdistuva epäluuloisuus, ja vanhaan ja vakaaseen luotetaan lujasti. Joillakin aloilla on helpompi perustaa yritys kuin toisilla. Esimerkiksi ruoka- ja päivittäistavarakauppojen saralla oman yrityksen perustaminen on vaikeaa, sillä moni luottaa tuttuihin ja turvallisiin ketjuihin, eikä kalliimpiin pieniin ruokakauppoihin kohdistu samanlaista liikennettä pelkästään yrittäjän tukemisen kannalta. Yritykset, jotka pärjäävät Suomessa, tarjoavat jotakin uutta ja erilaista, jotakin, mitä ei vielä siihen mennessä ole voinut löytää. Uusi vegaani-innostus ja oman maan tuotteista kiinnostuneisuus ovat luoneet upeat puitteet uusien yritysten perustamiseen.

Yrittäjille perustetaan kaikenlaisia tapahtumia, joissa omaa tuotetta ja tekemistä voi mainostaa. Esimerkiksi erilaiset käsityöläiset pääsevät näyttämään taitojaan erilaisilla markkinoilla, kuten syysmarkkinoilla ja joulumarkkinoilla, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tämä on monelle kultaakin kalliimpi tilaisuus laajentaa asiakaskuntaa ja tehdä hyvää tuottoa, sillä monellakaan yrityksellä ei ole varaa vuokrata omaa liiketilaa ja yritystoimintaa hoidetaan joko omasta kotoa tai mahdollisesti tuotteita myydään internetissä.

Uusia yrittäjyydenmuotoja tuetaan

Eräs ehdottoman moderni yrittämisen muoto ovat erilaiset sosiaalisen median yksityisyrittäjät. Oman YouTube-kanavan perustamiseen ei tarvita paljonkaan mahtia eikä mammonaa, joten monelle se on helppo tapa luoda oma yritys. Uudet yrittäjyyden alat ovatkin sellaisia, joita Suomessa tuetaan eniten.

Perinteinen yrittäjyys on yhä kalliimpaa ja epävarmempaa, joten usea ei uskalla sille tielle lähteä. Tästä avautuukin uusi ikkuna yrittäjyyskeskustelulle ja sille, kuinka näitä moderneja yrittäjiä täytyisi kohdella lainsäädännössä, ja onko reilua että toisia yrittäjiä kohtaan ollaan yritysmyönteisempiä kuin toisia.

Yhteenveto

Suomessa yrittäjyys ei aina ole helppoa, vaikkei kuitenkaan kaikkein yrittäjävastaisesta maasta olekaan kyse. Yrittäjälle tarjotaan erilaisia tukia, mutta maksettavat verot ovat karmaisevan kookkaat erityisesti uudelle yrittäjälle. Yrittäjyyttä tuetaan ja siihen kannustetaan, mutta samalla valtion tukea toivottaisiin nostettavaksi yhä korkeammalle, jotta yrittäjyys maassamme saataisiin kukoistamaan uudella tavalla. Moni on alkanut ihan uudenlaiseksi yrittäjäksi, kuten YouTube-kanavan pitäjäksi, jotka jäävät tällä hetkellä yrittäjyyskeskustelun ulkopuolelle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *