Skip to content

Vapautta ja joustavuutta freelancerina

Toimittajat ja näyttelijät ovat perinteisiä ammatteja, joihin on liitetty freelancerina toimiminen. Freelancer tarkoittaa siis eräänlaista sitoumuksetonta työsudetta. Työtä tehdään kutsusta tarvittaessa, mutta mitään varmuutta tulevasta ei ole. Freelancerina toimiminen tuo vapautta, mutta myös paljon epävarmuutta.

Mitä freelancerin työ tarkoittaa käytännössä?

Nykyisin työelämä on mullistunut niin vahvasti, että freelancer voi toimia periaatteessa millä alalla tahansa. Freelancer on keikkatyöläinen, joka kutsutaan apuun pieneksi hetkeksi silloin, kun apua kaivataan. Freelancer tekee myös usein montaa työtä yhtä aikaa tai ainakin osittain limittäin. Freelancer voi itse valita työtehtävänsä ja säädellä usein melko vahvasti aikatauluja sekä työnsuorituspaikkoja. Esimerkiksi perinteinen freelancer on toimittaja, joka kirjoittaa juttunsa kotona ja myy valmiit artikkelit lehtiin.

Freelancer voi siis tehdä yhtä aikaa esimerkiksi kolmea-neljää eri työtä. Työt ovat usein osa-aikaisia eli ne eivät vie 8 tuntia päivässä. Satunnaisuus ja vaihtelevuus luovat freelancerin arjesta värikkään paletin. Freelancer ei työskentele 8-16 konttorissa, vaan hänen työaikansa liukuu usein sen mukaan, miten paljon töitä on sillä hetkellä meneillään.

Freelancer-verokortti

Yksi käytännön asia on hoidettava heti alussa, jos aikoo ryhtyä freelanceriksi. Palkanmaksua varten freelancer tarvitsee free-verokortin. Se on verokortti, johon veronmaksaja laskee yhden arvioin tuloistaan koko vuoden ajalle ja saa verokorttiinsa niin ikään yhden ainoan prosenttiluvun. Free-verokortissa ei ole lisäprosentteja ja sitä voi kopioida, toisin kuin tavallista verokorttia.

Free-verokortin saa verotoimistosta tai soittamalla verohallinnon puhelinpalveluun. Tämän manuaalisen muutoksen jälkeen free-verokortinkin tiedot voi muokata verkkopankkitunnuksilla vero.fi -palvelussa. Koska palkanmaksaja ei ole velvollinen seuraamaan Freelancerin työtuloja, freelancerin on itse pidettävä huolta saamistaan tuloista ja siitä, että ne pysyvät annetun tulorajan sisällä. Jos näyttää, että tulot kasvavat arviota suuremmiksi, on syytä tarkistaa veroprosentti.

Freelancer yrityksen kautta

Freelancerina voi toimia myös oman yrityksen kautta. Tällöin voi perustaa joko yhtiön tai toiminimen. Työ tehdään samalla tavalla, kuin aikaisemminkin, mutta korvauksen maksu muuttuu. Y-tunnuksella toimiva freelancer laskuttaa alv:n, mutta verokortilla toimivasta freelancerista on maksettava henkilöstösivukulut. Y-tunnuksella toimivat freelancerin on muistettava pitää huolta omista sosiaalimaksuistaan. Maksetut yel-maksut vaikuttavat freelancerin tulevaisuudessa sairaspäivärahoihin, vanhempainrahaan ja lopulta myös eläkkeeseen.
Yrityksen kautta toimivan freelancerin on kuitenkin monesti helpompi saada töitä, koska asiakas saa tällöin vähentää ALV:n ostoistaan. Lisäksi y-tunnuksen kautta freelancerin on helpompi palkata itselleen apuvoimia, jos jokin projekti paisuukin liian suureksi.

Työntekijä vai ei?

Freelanceriuteen liittyy vahvasti kysymys siitä, miten freelanceria tulee kohdella työpaikalla. Kaikkein ongelmallisin tilanne on silloin, kun samoja tehtäviä hoitaa sekä yrityksen omat työntekijät, että freelancer. Monesti yritys ei haluaisi kohdella freelanceria työtekijöiden tavoin eli maksaa sairaspäivärahoja yms.

Kysymys onkin mutkikkaampi ja liittyy lähinnä työsopimukseen. Se, miten työsopimukseen on kirjattu suoritettavat työtoimet ja -tehtävät sekä työnsuorituspaikka, -tapa ja -aika, vaikuttavat kaikki siihen, miten freelanceria tulee kohdella. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että freelanceria tulee kohdella kuin työntekijää silloin, kun hän suorittaa työtään yrityksen toimitiloissa yrityksen välineillä muiden yrityksen työntekijöiden kanssa yhtä aikaa.

Freelancerius on vahvasti tätä päivää ja tulevaisuutta. Työnkuvat pirstoutuvat aina vain pienemmiksi palasiksi maailmaa ja toisaalta yrityksilläkin saattaa olla suurempi kysyntä tulevaisuudessa pienille apulaisille. Freelancerin on muistettava pitää itse huolta verokorttiin merkityistä tulorajoistaan ja pitää kirjanpitoa saaduista palkoista. Jos freelancer toimii oman yrityksen kautta, hänen on muistettava varmistaa, että lakisääteiset maksut tulee palkasta maksetuksi. Freelancer tarjoaa joka tapauksessa kaivattua joustoa työpaikoille.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *